funiQ logo

This article is not available in 中国语文. This is the 匈牙利 version of the article.

Adatvédelmi és cookie (süti) tájékoztató

Tartalom

 • Miről szól ez a tájékoztató?
 • Az általunk gyűjtött személyes adatok
 • Hogyan és miért használjuk az adatokat?
 • Együttműködés partnercégekkel és szolgáltatókkal (adatfeldolgozók)
 • Személyes adatok megosztása más szervezetekkel
 • Személyes adatok védelme
 • Adatok tárolásának ideje
 • Egyéb adatvédelmi jogok
 • Kapcsolat

Miről szól ez a tájékoztató?

Az Ön személyes adatait adatkezelőként a https://funiq.hu/ tulajdonosa, a Cartographia Kft., (székhely: 1132 Budapest,Visegrádi utca 31., adószám: 10839450-2-41) kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Cartographia”).

Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében számunkra a legfontosabb, hogy az adatvédelmi rendeletek és szabályzások betartása mellett az Ön személyes adatai biztonságban legyenek. Ezért készítettük el ezt az adatvédelmi és cookie (süti) tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), amely:

 • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • tájékoztatást ad arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,
 • elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat más szervezetekkel, és
 • útmutatóként szolgál az Ön személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.

Ez a Tájékoztató abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk, vagy a Cartographia veszi fel Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásaival kapcsolatban.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

Ez a rész azt tartalmazza, hogy milyen személyes adatokat kérünk Öntől a Szolgáltatásaink igénybe vételéhez.

1. Amikor weboldalunkon használja a böngészőt, a következő információkat gyűjthetjük:

 • Információ a weboldalainkon tanúsított online keresési viselkedéséről,
 • Információ olyan eszközökről, amelyeket ahhoz használt, hogy a Szolgáltatásainkhoz hozzáférjen (ideértve a rendszer elkészítését, modellezését és működtetését, az IP címet, a böngésző típusát és a mobileszköz azonosítókat, a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés dátumát és idejét, annak a weboldalnak a címét, amelyről a mi weboldalunkra irányították, egyéb adatokat, amelyeket standard HTTP(s) kérés header-rel továbbítottak, a belépést követően az online rész fenntartásához szükséges adatokat).

2. Amikor kapcsolatba lép velünk, vagy a Cartographia lép kapcsolatba Önnel, vagy Ön részt vesz akcióinkban, nyereményjátékainkban, a következő információkat gyűjthetjük:

 • Személyes adatok, amelyeket Ön önmagáról ad meg, bármikor, amikor Ön a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban kapcsolatba lép velünk, így például telefonon, e-mailen vagy postai úton, illetve, amikor közösségi médián keresztül kommunikál velünk (például: az Ön neve, felhasználóneve, elérhetőségi adatai),
 • Az általunk küldött és Ön által megnyitott e-mailek és más digitális kommunikációk, ideértve a linkeket, amelyekre Ön rákattint (például azok, amelyek lehetővé teszik számunkra annak nyomon követését, hogy tudjuk, hogy Ön megnyitotta - és ha igen, mikor nyitotta meg - a kommunikációt).

Hogyan és miért használjuk az adatokat?

Ez a fejezet tájékoztatást ad arról, hogy hogyan és miért használunk személyes adatokat

1. A mindennapi működés biztosítása és javítása, cookie-k

Ez a személyes adatok kezelése tekintetében mit jelent?

a) A weboldalunk kezelése és javítása

Azért használunk cookie-kat, hogy javíthassunk a Szolgáltatásainkon. Néhány általunk használt cookie elengedhetetlen az egyes Szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy weboldalunk még kényelmesebben és hasznosabban működjön.

A funiQ.hu oldalon kizárólag olyan cookie-kat használunk, amelyek:

 • Adatot gyűjtenek a látogatások számáról, idejéről, időtartamáról, az oldal elhagyásának idejéről (Google Analytics)
 • Adatokat gyűjtenek a használt keresőoldal típusáról, az oldalunkra vezető linkről, illetve a használt keresőszavakról (Google Analytics).
Jogalap: jogos érdek

b) Csalás és egyéb bűncselekmények felderítése és megelőzése

Számunkra fontos a Szolgáltatásaink használatának ellenőrzése, hogy ezzel megelőzzünk vagy felderítsünk csalást, egyéb bűncselekményeket és a Szolgáltatásaink nem megfelelő használatát.

Jogalap: jogos érdek

2. A látogatók IP-címének naplózása

Együttműködés partnercégekkel és szolgáltatókkal (adatfeldolgozók)

Ez a rész elmagyarázza, hogy miért és hogyan osztunk meg személyes adatokat a Cartographia részére szolgáltatást nyújtókkal.

Amikor ezekkel a cégekkel osztunk meg személyes adatokat, utasítjuk őket az adatok biztonságos kezelésére, és arra, hogy nem használhatják az Ön személyes adatait saját marketinges céljaikra, kivéve, ha Ön ahhoz külön hozzájárult.

Együtt dolgozunk olyan, megfelelő körültekintéssel kiválasztott szolgáltatókkal, akik a nevünkben végeznek el bizonyos feladatokat.

Ezek olyan cégek, amelyek az alábbi szolgáltatásokat nyújtják nekünk:

a) technológiai szolgáltatások (pl. a weboldalaink és más, a szolgáltatások nyújtásához használt üzleti rendszerek működtetése, rendszergazda, tárhely), ezek

Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyek lehetővé teszik a szolgáltatók számára a szolgáltatásaik elvégzését.

Személyes adatok megosztása más szervezetekkel

Ez a rész elmagyarázza, hogy miért és hogyan osztunk meg személyes adatokat más szervezetekkel.

Az alábbi esetekben oszthatunk meg személyes adatokat más szervezetekkel:

 • ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelez bennünket arra vagy az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges, hogy megosszunk a személyes adatokat,
 • ha abból a célból kell megosztanunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük (ez magába foglalja a csalásmegelőzés céljából másoknak átadott személyes adatokat).

Személyes adatok védelme

Tudjuk, hogy mennyire fontos az Ön személyes adatainak kezelése és védelme. Ez a rész azt tartalmazza, hogy ehhez milyen eszközöket alkalmazunk.

Számítógépes biztonsági eszközöket használunk, mint például tűzfalak és az adatok titkosítása, valamint fizikai belépési védelmi eszközöket is használunk az épületeinkben és a nyilvántartásainkban az adatok biztonságának biztosítására. Csak azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges.

 • Az Információk biztonságát azok továbbításakor is védjük az adatok titkosításával Secure Sockets Layer (SSL) használatával.
 • Fizikai, elektronikus és folyamatbeli biztonsági eszközöket használunk a személyes adatok gyűjtéséhez, tárolásához és megosztásához.

Adatok tárolásának ideje

A személyes adatait nem fogjuk a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. Az, hogy ez az időtartam mit jelent, több tényezőtől függ, így például:

 • Elsődlegesen hogy miért, milyen célból gyűjtöttük azokat,
 • mióta tároljuk azokat,
 • van e olyan jogi/hatósági előírás, ami indokolja azok tárolását,
 • szükség van e azokra abból a célból, hogy megvédjék akár Önt, akár a Cartographiát.

Egyéb adatvédelmi jogok

A személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogai vannak:

1. Joga van a nem megfelelő információk kijavítását kérni:

E jog tartalma: Ha Ön úgy gondolja, hogy a Cartographia által nyilvántartott adatok nem megfelelőek vagy hiányosak, kérjük lépjen kapcsolatba velünk, és ki fogjuk javítani azokat.

2. Joga van tiltakozni az adatok használat ellen:

E jog tartalma: a) általános tiltakozás: Ebben az esetben kivizsgáljuk az Ön az adatai használata elleni tiltakozását. Ha összességében az Ön jogai jelentősebbek a Cartographia arra irányuló érdekeinknél, hogy az Ön személyes adatait használja, akkor az Ön kérése alapján vagy megtiltjuk azok általunk történő használatát (lásd lent a 3. pontot) vagy töröljük azokat (lásd lent a 4. pontot).

3. Joga van megtiltani az adathasználatot:

E jog tartalma: Ön számos esetben megtilthatja a személyes adatainak használatát, így többek között (de nem kizárólagosan), ha:

 • Ön sikeresen nyújt be általános tiltakozást (lásd a 2. pontot fent);
 • Ön vitatja az általunk nyilvántartott személyes adatok pontosságát;
 • nem jogszerűen használtuk az Ön személyes adatait, de Ön nem szeretné, ha törölnénk azokat.

4. Joga van az adatai törlését kérni:

E jog tartalma: Ön számos esetben kérheti a Cartographiától a személyes adatainak törlését, így többek között (de nem kizárólagosan), ha:

 • nincs szükségünk a továbbiakban az Ön személyes adatainak a nyilvántartására,
 • Ön sikeresen nyújtott be általános tiltakozást (lásd a 2. pontot fent),
 • Ön visszavonta a személyes adatainak használatára vonatkozó hozzájárulását (és nincs más jogalapunk azok használatára),
 • nem jogszerűen kezeltük az Ön személyes adatait.

5. Hozzáférési jog

Önnek joga van elkérni a Cartographiától az Önről tárolt személyes adatokat. Ha szeretne az Önről tárolt személyes adatokról egy kivonatot kapni, kérjük,írjon emailt a szemelyesadat@cartographia.hu címre vagy levelet postai úton székhelyünkre.

6. Joga van az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára

E jog tartalma: Az adathordozhatóság egy új jog, amely az EU-ban mindenkit feljogosít arra, hogy a személyes adatait szervezetek között továbbíthassa. Azt jelenti, hogy az érintett kérésére meg kell, hogy kapja az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Ön az adataival kapcsolatos kérelmét az 5. pontban megadott e-mail címen nyújthatja be.

7. Joga van panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:

Ha Önnek panasza van, szeretnénk segíteni annak elrendezésében, de Önnek jogában áll a személyes adatai általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) weboldala további információkat tartalmaz a fent hivatkozott adatvédelmi jogokról: http://www.naih.hu/

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk vagy használjuk a személyes adatokat, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

Telefon: +36 1 363 3649
Postai cím: Cartographia Kft. 1132 Budapest, Visegrádi utca 31.
E-mailben: szemelyesadat@cartographia.hu

Az Adatvédelmi és cookie (süti) tájékoztató hatályba lépésének dátuma: 2018. május 25.